نام: لمکده سنتی
محل: اجرا شده در یکی از ویلاهای منطقه ییلاقی غار نیشابور
شرح: ترکیب آجر سنتی، گچ و نقاشی و در نتیجه ایجاد فضای آرامش بخش

تصاویر این پروژه: